Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva i potrebnih funkcionalnosti za rezervacije termina seminara. Uz daljnje korištenje stranice, prihvaćate korištenje kolačića.

Obavijest jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave - Porezna uprava


Objavljeno:

U Narodnim novinama 114/2023 objavljeni su „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak“ i  „Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima“. Većina odredbi oba zakona stupila je na snagu,  no za dio Članaka oba zakona datum stupanja na snagu je 1. siječnja 2024. Zakonima je utvrđena dužnost predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave da donesu Odluke:

  1. Odluku kojom će utvrditi visinu poreznih stopa (više i niže) za godišnji porez na dohodak te objaviti u Narodnim novinama i to najkasnije do kraja 2023.
  2. Odluku kojom se stavljaju van snage odluke o prirezima porezu na dohodak/Odluke o izmjenama Odluke (u kojima su propisani prirezi) te Odluke u kojima se propisuju lokalni porezi (ako predstavničko tijelo ima potrebu mijenjati/donijeti Odluku o lokalnim porezima) i to najkasnije do 15. prosinca 2023.

Detaljnu uputu o procedurama i rokovima te predloške Odluka koje je nužno donijeti možete preuzeti sa stranica Porezne uprave